องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2554 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview21

folder การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview25

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview18