องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 19
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 11
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 191
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4