องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 38
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 37
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5