องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49