องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2562 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 40
photo ประชาสัมพันธ์การรับเงินผ่านพร้อมเพย์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 113
photo ขอเชิญร่วมสมัครประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ 2565-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 70
photo ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 29
photo ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การมีส่วนรวมของประชาชนกับงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7