องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำหนดการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565เเละกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยเเรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 22 |
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 9 |
photo กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 61 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21 |
photo หนังสือส่ง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 69 |
photo คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละหลักฐานการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาเอกสารต่างๆที่ทางราชการออกให้เเละเเนวทางการปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 138 |
photo ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Application. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ฉบับที่ 12) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 150 |
photo ขอเชิญร่วมตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24