องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องผู้ชนะะการประมูลขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 32
photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 95
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำหนดการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยเเรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 23
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 91
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 137
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 32
photo หนังสือส่ง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 141
photo คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละหลักฐานการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4