messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-049709
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049709
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049709