messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไผ่เฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[11 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรม Big Cleaning Day (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 [24 มิถุนายน 2567]
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร (องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต)[10 มิถุนายน 2567]
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2567[3 มิถุนายน 2567]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[1 พฤษภาคม 2567]
ดำเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลพร้อมกับการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต[30 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุสืบทอดประเพณีสงกรานต์[9 เมษายน 2567]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[9 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 124 รายการ)