องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [24 พฤศจิกายน 2564]
ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่8 บ้านเเดนทอง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ สระน้ำสาธารณะหมู่ที่8 บ้านเเดนทอง [21 ตุลาคม 2564]
โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในห้วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [11 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 [5 สิงหาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [12 กรกฎาคม 2564]
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มอบถุงยังชีพเเละเงินช่วยเหลือ คนละ 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยนายกนิธินนท์ เมืองพุ่ม... [6 กรกฎาคม 2564]
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมด้วย วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ขอเป็นส่วนหนึ่งของในการรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติดเเละ... [26 มิถุนายน 2564]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลร่วมจิต เพื่อให้สตรีในพื้นที่สามารถนำความรู้ในเรื่องกฎหมายสตรี และบทบาท สิทธิเสรีภาพของสตรีในชุมชนและสังคม (9 ภาพ) [30 ตุลาคม 2563]
พิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ / ปลูกป่า เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง (5 ภาพ) [18 สิงหาคม 2563]
นายก อบต.ร่วมจิต พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (10 ภาพ) [5 ธันวาคม 2562]
1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101