องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย [28 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต [17 มิถุนายน 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
สำรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
กำจัดผักตบชวา พื้นที่ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 [17 พฤษภาคม 2565]
ซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่ที่ 7 [16 พฤษภาคม 2565]
ซ่อมแซมท่อน้ำประปาของหมู่ที่ 2 [11 พฤษภาคม 2565]
ซ่อมแซมท่อน้ำประปาของหมู่ที่ 9 [10 พฤษภาคม 2565]
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [10 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ยินดีต้อนรับ นางคุณากรณ์ อยู่บาง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามมติ ก.อบต.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 [3 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 59 รายการ)