messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงรักษาสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนในชุมชน
ผู้โพส : Ruamchit01