องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่8 บ้านเเดนทอง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ สระน้ำสาธารณะหมู่ที่8 บ้านเเดนทอง
รายละเอียด : พนักงาน และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านแดนทอง เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ผู้โพส : Ruamchit01
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38