messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ และคนพิการ
รายละเอียด : วันที่ 26 เม.ย.66 นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ คำเทพ เลขานุการนายกอบต.ร่วมจิต พร้อมด้วยนางเฟื่องรัตน์ พรมไพร ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและคนพิการ
ผู้โพส : Ruamchit01