องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายละเอียด : หัวข้อการบรรยาย : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เเละการฝึกปฏิบัติทำชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อราโรคพืชเเละวิธีการนำชีวภัณฑ์ไปใช้อย่างถูกวิธี บรรยายโดย : นายตุลย์ ทิพยจันทร์ ตำเเหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เเละนายจิรัฏฐ์ นามวงค์ ตำเเหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา)
ผู้โพส : Ruamchit01