องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เเบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ร่วมจิต
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต

สถิติ sitemap
วันนี้ 3
เดือนนี้6,436
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)41,079
ทั้งหมด 229,847

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview49
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน อบต.ร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview56

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

chat_bubble ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

folder ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
cast ปลัด อบต.
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัดอบต.นำ้หมัน ช่วยปฏิบัติราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัดอบต.นำ้หมัน ช่วยปฏิบัติราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049708
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ร่วมจิต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
Social Network
facebook อบต.ร่วมจิต

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [1 มิถุนายน 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ และคนพิการ [26 เมษายน 2566]
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต [24 เมษายน 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ