องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เเบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ร่วมจิต
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 139
เดือนนี้6,436
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)41,079
ทั้งหมด 229,847

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2562 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview140

chat_bubble ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าที่ทำกิน ซอยทุ่งหญ้า อต.ถ. 69-009 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขาว พุกพุ่ม อต.ถ. 69-011 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview40

folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์พัฒนา อต.ถ.69-015 หมู่ที่ 8 ตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดหนองย่ารำ อต.ถ.69-037 หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview45

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
cast ปลัด อบต.
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัดอบต.นำ้หมัน ช่วยปฏิบัติราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัดอบต.นำ้หมัน ช่วยปฏิบัติราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในเเละการบริหารจัดการความเสี่ยง
folder การควบคุมภายใน
folder การตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ร่วมจิต
Social Network
facebook อบต.ร่วมจิต

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 [8 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 5,10 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6,11 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ