ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : VOiiwmOThu95722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CDIbPiyThu95732.pdf
ชื่อไฟล์ : 0fU1eDPWed102159.jpg