ชื่อเรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก)
รายละเอียด : วันนี้ เวลา 9.00 น. นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก) ในอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และได้มอบนโยบายให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ได้รับเลือกตั้งได้และได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ในการประชุมสภาดังกล่าวในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก)
ชื่อไฟล์ : SGcRrbWTue33133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6POQpNRTue33524.jpg
ชื่อไฟล์ : tRvTfFHTue33545.jpg
ชื่อไฟล์ : fQfVsZETue33557.jpg
ชื่อไฟล์ : btIp9qFTue33627.jpg
ชื่อไฟล์ : QqxQfmCWed91929.jpg