ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : -
ชื่อไฟล์ : yZruzYqTue101441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CkVMuZLTue101448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : y1fY8lOTue101453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้