ชื่อเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ชื่อไฟล์ : 1bHYo9UFri61555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้