ชื่อเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : oZTzhPeWed100012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้