messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เเบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ร่วมจิต
เเบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการให้บริกร
แบบสำรวจการแสดงเจตนารมณ์
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 21
เดือนนี้1,319
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)58,818
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนหลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายจำนวน 2 ครั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 กรณีค้างชำระภาษี grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์สิ้นสุดการรับชำระภาษีเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
find_in_page ประชาสัมพันธ์ การใช้งานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
แจ้งหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ดำเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลพร้อมกับการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเเละเเมว พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview30

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview153
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview151

chat_bubble ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่3 บ้านร่วมใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตดิตถ์ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview71

folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่3 บ้านร่วมใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview60

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริการตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049709
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริการตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049709
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049709
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 055-049709
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ร่วมจิต
Social Network
facebook อบต.ร่วมจิต

camera_alt ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไผ่เฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[11 กรกฎาคม 2567]

กิจกรรม Big Cleaning Day (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 [24 มิถุนายน 2567]

โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร (องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต)[10 มิถุนายน 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ