องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสให้นำไปสู่การปฏิบัติเเละรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 34
find_in_page วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 37
find_in_page กรอบการประเมินและสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของอบต.ร่วมจิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file การรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ร่วมจิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประกาศ อบต.ร่วมจิต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1