messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group คณะผู้บริหาร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายวิวัฒน์ คำเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 086-012-8292
นายอดุลย์ เงินเพิ่มสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 084-493-3381
นางสาววิไลวรรณ คำเทพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 061-121-6961