องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group กองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049708
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 089-1947005
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
คนงานทั่วไป
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์