องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-002 เส้นทางบ้านเนินสิงห์ - บ้านเนินสูง ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 50 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ 6 ซอยห้วยอีบุตร ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองย่ารำ-บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ซอยยูงทอง หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านด่าน-บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหนองโบสถ์-บ้านด่านเหนือพร้อมไหล่ทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ.69-015 หมู่ที่ 8 บ้านแดนทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 69-012 หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการติดตั้งตาข่ายกักกันนก บริเวณถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ม.8 บ้านแดนทอง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายขัน ง่าวยศ) ม.3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายใจ ทาใจ) ม.2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้าง อบต.ร่วมจิต) ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132