องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
volume_down ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเเปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หนังสือเเจ้งกำหนดวันยื่นขอเเปรญัตติเเละเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาเเปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เเละขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 63
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1