องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สถิติการขอก่อสร้างบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file สถิติการให้บริการ น้ำอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file สถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file สถิติการลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file สถิติการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file สถิติการลงทะเบียนเด็กเเรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 328
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1