องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 56
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 68