องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
info คู่มือการให้บริการ
เเบบฟอร์ม ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

เเบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ขอติดมิเตอร์)

เเบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กเเรกเกิด

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111