messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020037) จำนวน 16 ชุด ถนนเส้น อต.ถ.69-008 หมู่ที่6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ. 69-035 ซอยห้วยอีบุตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต กว้าง 3 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,495 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 รหัส 07020019 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ขยายเขตท่อน้ำประปา บ้านเนินสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ. ๖๙-๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๖๙-๐๐๒ เส้นทางบ้านเนินสิงห์-บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๙ ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ความหนา ๐,๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ๓๐ วัตต์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๐ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๐๖ สายบ้านหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลร่วมจิต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หยา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 466
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๐๖ สายบ้านหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลร่วมจิต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หยา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 477
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1