messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ. 69-035 ซอยห้วยอีบุตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต กว้าง 3 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,495 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 รหัส 07020019 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ทีี่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป็ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างดำเนินโครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสิงห์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างดำเนินโครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างดำเนินโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ รหัสสายทาง อต.ถ. ๖๙-๐๒๔ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ inverter จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างดำเนินโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างดำเนินโครงขยายเชตท่อน้ำเพื่อการเกษตรค หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโป้ ๒ อต.ถ. ๖๙-๐๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ ๗ - ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๐๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างขยายวางท่ออ่างห้วยรีให้เชื่อมต่อกันได้ (ท่อน้ำเพื่อการเกษตร) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗,๑๑ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (หลังใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างดำเนินโครงการขยายท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าที่ทำกิน ซอยทุ่งหญ้า อต.ถ. ๖๙-๐๐๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขาว พุกพุ่ม อต.ถ. ๖๙-๐๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์พัฒนา อต.ถ. ๖๙-๐๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดหนองย่ารำ อต.ถ. ๖๙-๐๓๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างดำเนินโครงการซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๒๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๑๒ ซอยหลังโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๕๑ ซอยร่วมใจพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๖๙-๐๓๐ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสาติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ บ้านหนองโป้ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโป่งน้ำด้วน บ้านหนองย่ารำ หมู่ที่ ๖ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยบ้างบ้านนายสม ต๊ะปัญญา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7,8, 9 ตำบลร่วมจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อน้ำประปา บ้านเนินสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่วมจิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ครุภัณฑ์การเกษตร อินเวอร์เตเอร์สำหรับปั้มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างดำเนินโครงการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ ซอยห้วยอีบุตร อต.ถ.๖๙-๐๓๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ซอยหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม อต.ถ.๖๙-๐๐๖ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 290
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ซอยบ้านด่าน-บ้านหนองโบสถ์ อต.ถ. ๖๙-๐๒๙ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed จ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ ซอยบ้านหนองย่ารำ - บ้านนาต้นโพธิ์ อต.ถ.๖๙-๐๑๔ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ซอยยูงทอง อต.ถ.๖๙-๐๒๘ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสิงห์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ. ๖๙-๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ. ๖๙-๐๐๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๖๙-๐๐๒ เส้นทางบ้านเนินสิงห์-บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๙ ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
1 - 50 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2